perspektywyTechnicy mechanicy z ZSLiT najlepsi w kraju.

     Zespół Szkół Licealnych i Technicznych po raz kolejny znalazł się w prestiżowym zestawieniu najlepszych techników w kraju PERSPEKTYWY 2016. Ranking ten wymienia wyróżniające się w Polsce szkoły ponadgimnazjalne, grupując je w kilku kategoriach.
     Największy sukces odnotowaliśmy w kategorii Ogólnopolski ranking zawodów, w którym technicy mechanicy z naszej szkoły okazali się najlepsi w całym kraju zajmując 1 miejsce. Ten rewelacyjny wynik jest efektem wytężonej pracy uczniów i przede wszystkim nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy bardzo dobrze przygotowali przyszłych techników mechaników do egzaminów zawodowych. Należy  podkreślić, że, nauczyciele tego zawodu, panowie mgr inż. Dariusz Kotlenga i mgr inż. Grzegorz Schreiber to też absolwenci naszego technikum mechanicznego.
    ZSLiT również jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna z powiatu tucholskiego znalazła się wśród najlepszych  w Polsce szkół w kategorii Ranking egzaminów zawodowych zajmując 115 pozycję.

 


 

 

Szkolny Tydzień Profilaktyki

tydzien profilakt2019 17Szkolny Tydzień Profilaktyki

   3 kwietnia 2019r. w auli ZSLiT odbyło się podsumowanie Tygodnia Profilaktyki. Piąta już edycja tego projektu przeprowadzona została w dniach 25-29 kwietnia i jak zwykle obfitowała w różnorodne wydarzenia skierowane do uczniów naszej szkoły. W tym roku uwaga była skupiona na życiu „ Zdrowym i bezpiecznym”, co znalazło wyraz w prowadzonych prelekcjach, warsztatach, pokazach, konkursach, skierowanych do wszystkich uczniów. Ta szeroka oferta z zakresu profilaktyki uniwersalnej została przygotowana przy współudziale Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Straży Pożarnej, Komendy Policji oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tucholi. Uczniowie chętnie włączali się do poszczególnych zadań, brali również udział w licznych konkursach, których laureaci zostali nagrodzeni.

I tak w międzyklasowym konkursie plastycznym: „ Rodzaje uzależnień”, zwyciężyła klasa II technikum informatycznego, drugie miejsce uzyskała klasa I mechanik samochodowy/wielozawodowa, a III miejsce przypadło w udziale klasie II technikum żywienia i hotelarstwa. 

W konkursie literackim: „Nie godzę się na agresję” na I miejscu znalazł się Mateusz Czarnecki, na  II Dominika Dullek.

Natomiast w teście wiedzy o agresji najlepszy wynik uzyskał Daniel Rogowski, dalej była Oliwia Ostafi i Adrian Komorski.

Po raz pierwszy na potrzeby Tygodnia Profilaktyki zawiązała się grupa teatralna uczniów z klasy I technikum żywienia, która przedstawiła program informacyjno-edukacyjny, który spotkał się z olbrzymim uznaniem oglądających go widzów.

Oczywiście oprócz czegoś dla ducha w omawianym tygodniu było i coś dla ciała. Uczniowie technikum żywienia pod kierownictwem opiekuna pani Oli Browarskiej przygotowali „ zdrowe śniadanko” dla uczniów i nie tylko. Było nie tylko zdrowo, ale pysznie i kolorowo.

Można jeszcze długo wymieniać co tam było..a najlepiej przebieg Tygodnia zobrazują zdjęcia zamieszczone na stronie. Jak co roku koordynatorem projektu była pedagog Renata Giersz wraz z nieocenioną Katarzyną Gabrych - plastyczką, stylistką i osobą uruchamiającą aktywność naszych uczniów.