Cele projektu

Kategoria: Program PŻiAF

Program adresowany do szkół i przedszkoli w ramach zadania realizowanego w polsko-szwajcarskim projekcie współpracy nr.KIK/34. Zobacz ulotkę do programu.

 ulotka

ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ czyli zdrowe podejście do życia


   Instytut Żywności i Żywienia dzięki wsparciu organizacji Swiss Contribution realizuje w Polsce globalną strategię Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącą propagowania zdrowego stylu życia i zapobiegania otyłości.

 W Polsce średnia długość życia ciągle odbiega od średniej w Unii Europejskiej. To nie kwestia klimatu, szczęścia, ani genów. To głównie problem niewłaściwego odżywiania, złych nawyków i braku aktywności fizycznej.

   Projekt ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ otwiera przed nami nowe możliwości. Edukacja, porady ekspertów, aplikacje, warsztaty, najnowsze trendy i badania naukowe. Wszystko, abyśmy mogli żyć w sposób zrównoważony i bardziej świadomy. Wszystko, aby dłużej cieszyć się życiem!


CELE PROJEKTU

   Podstawowym celem projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywieni  i aktywności fizycznej. Zadania projektu obejmują teren całej Polski i są skierowane do najbardziej wrażliwych grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci   i młodzieży, osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadmierną masą ciała. Adresatami są także producenci żywności. Projekt obejmuje 4 główne zadania:

Zadanie 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

   Projekt Instytutu Żywności i  Żywienia i Swiss Contribution realizowany będzie w latach 2011-2016. Jego całkowity budżet wynosi 5 294 000 CHF, z dofinansowaniem strony szwajcarskiej w wysokości 4 500 000 CHF, co stanowi 85% kosztów, 15% stanowi wkład krajowy.
Instytut Żywności i Żywienia będzie realizował projekt we współpracy z partnerami: Instytutem Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie i Polskim Towarzystwem Dietetyki.
 
   Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).

   Szwajcarsko-Polski Program Współpracy ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej. 19 maja 2004 r. podczas szczytu Szwajcaria-UE, strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia szwajcarskiego programu pomocowego w wysokości 1 mld CHF. Negocjacje między Komisją Europejską a Rządem Szwajcarii zakończyły się dnia 27 lutego 2006 r. podpisaniem tzw. Memorandum of Understanding. Zgodnie z jego postanowieniami, Polsce, jako jednemu z 10 państw-beneficjentów, przypadło 489 020 mln CHF, co stanowi 49% całkowitej puli środków pomocowych. Negocjacje szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej zakończyły się 20 grudnia 2007 r. podpisaniem między Szwajcarską Radą Federalną a Rządem Polski umowy ramowej o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mającej na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Ponadto, SPPW pozytywnie wpłynie na zacieśnianie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią.