Wstecz

Strona startowa

           
K R O N I K A
1921/2003

O kronice


      Multimedialna Kronika Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych powstała w ramach pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem mgr inż. Sławomira Krysia w roku szkolnym 2002/2003.
Jest w niej zawarta historia tucholskiego rzemiosła, dla którego potrzeb powstała szkoła i historia szkoły do dnia dzisiejszego.
Zebrany material potraktowałem wybiórczo. Zdaję sobie sprawę, że mogłem pomin±ć w niej wiele istotnych spraw i zdarzeń.

     Bardzo proszę czytelników strony o przesyłanie swoich uwag na adres waldemar.s@ximpnet.com . Będę wdzięczny za przesłane mi wskazówki, które umożliwi± uzupenienie i uaktualnienie tej kroniki.

Z poważaniem
Waldemar SalaPowrot na gore