Mateusz Wolańczyk – stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Kujawsko-pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik powiedział o stypendystach : “Ja bym przyrównał stypendystów Prezesa Rady Ministrów do dziesięcioboistów, ponieważ jedni i drudzy muszą wykazać się doskonałymi wynikami nie w jednej dyscyplinie, ale w wielu dyscyplinach i to jest niezwykłe wyróżnienie dla ucznia, ale również niezwykłe wyróżnienie dla szkoły. Dodam tylko, że w tym roku szkolnym, od tego roku szkolnego, suma wynagrodzenia tego stypendium wzrasta i wynosi 300 złotych miesięcznie, wypłacane w dwóch transzach”.

Jednym z tych mistrzów jest uczeń naszej szkoły – Mateusz Wolańczyk z klasy 4 TMH. Na to wyróżnienie Mateusz sobie zasłużył ciężką pracą.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!