Organizacja pracy szkoły w systemie hybrydowym

klasy 2 TI, 2 TML, 2 TŻhot, 2 Bhk, 2 Ghk, 1Bkś, 1 Bhw, 3mś

od 17 maja do 21 maja – zajęcia stacjonarne (w szkole)

od 24 maja do 28 maja – zajęcia zdalne (w domu)  

klasy 1 THI, 1 TIhot, 1 TML, 1 TŻ, 1 Bm, 2 Bme, 2 Gme, 3kw

od 17 maja do 21 maja – zajęcia zdalne (w domu)

od 24 maja do 28 maja – zajęcia stacjonarne (w szkole)  

Od 31 maja wszystkie klasy wracają do szkoły. Lekcje będą odbywać się według planu (sale) obowiązującego od października 2020r.  

BARDZO PROSIMY WSZYSTKICH UCZNIÓW O PRZESTRZEGANIE ZASAD SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W CZASIE PANDEMII! DEZYNFEKCJA – DYSTANS – MASECZKA  

Anna Starszak

Organizacja pracy szkoły w systemie hybrydowym Read More »