Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Renata Giersz

Zapraszam w godzinach:
Poniedziałek 9.00–15.00
Wtorek 8.00–15.00
Środa 9.00–15.00
Czwartek 8.00–15.00
Piątek 8.00–15.00

PEDAGOG SPECJALNY
mgr Katarzyna Krebs-Kłosowska

Poniedziałek 13.50-15.20
Wtorek
8.50–10.30, 12.45-15.20
Środa
11.40–15.20
Czwartek
12.45–15.00
Piątek 11.40–15.00

PSYCHOLOG
mgr Justyna Kornaś

Poniedziałek 14.00–15.30
Wtorek
8.00–15.30
Piątek
8.00–14.00

Drodzy rodzice i opiekunowie!

Zespół specjalistów zatrudniony w naszej szkole oferuje bezpłatną, dobrowolną pomoc:

1. uczniom w zakresie rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na  funkcjonowanie, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz środowisku społecznym;

2. rodzicom/opiekunom i nauczycielom polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności  pomocy udzielanej uczniom/dzieciom/młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego lub mailowego (przez e-dziennik) całą społeczność szkolną.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Piastowska 30, Tuchola, tel. 52 334 38 63.
Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej
dla dzieci i młodzieży
ul. Kościuszki 16, Tuchola, tel. 52 336 05 63, 52 336 05 85.
Ogólnopolskie linie pomocowe:
Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych 116 123
Ogólnopolskie telefon zaufania Fundacji ITAKA, dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów 800 080 222

Istnieje możliwość dostosowania moich godzin pracy do indywidualnych potrzeb uczniów i rodziców, po wcześniejszym uzgodnieniu ze mną terminu.

Zwróć się do pedagoga gdy:

  • nie wiesz jak rozwiązać problem, z którym się borykasz
  • pobyt w szkole jest dla Ciebie stresujący
  • chcesz pozytywnie myśleć
  • czujesz się samotny, opuszczony
    ogarnia Cię zniechęcenie, apatia
    masz trudności w porozumiewaniu się z rówieśnikami,rodzicami, nauczycielami
  • chciałbyś z kimś porozmawiać
  • chcesz nauczyć się twórczego myślenia

Oferta pomocy psychologicznej kierowana jest do uczniów szkoły oraz rodziców i nauczycieli, chcących podjąć współpracę z psychologiem w związku z sytuacją szkolno-wychowawczą swoich podopiecznych.

Psycholog służy pomocą m.in. w diagnozowaniu indywidualnych potrzeb uczniów, prowadzeniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach konfliktowych czy kryzysowych.

Psycholog prowadzi działania z zakresu psychoedukacji oraz profilaktyki.
Z konsultacji psychologicznych mogą skorzystać wszyscy uczniowie, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje społeczne, np. umiejętność rozwiązywania konfliktów, postawę asertywną, komunikację międzyludzką czy autoprezentację.

Pomoc psychologiczna kierowana jest również do uczniów, którzy doświadczają trudności szkolnych, mają trudności z utrzymaniem odpowiedniej motywacji do nauki albo chcieliby udoskonalić swój sposób uczenia się, zdobywania wiedzy.

Przyjdź! Spróbujemy wspólnie rozwiązać Twój problem.
Jeżeli nie chcesz lub nie możesz osobiście się ze mną skontaktować- napisz na adres: pedagog_zslit@op.pl

telefony pomocowe
Skip to content