maj 2022

Absolwenci technikum 2022

29 kwietnia 2022 odbyło się pożegnanie maturzystów. W tym szczególnym dniu naszą szkołę ukończyło:

 • 11 techników mechaników
 • 22 techników logistyków
 • 29 techników informatyków
 • 14 techników żywienia i usług gastronomicznych
 • 6 techników handlowców.

Absolwenci wysłuchali przemówień pana dyrektora Jerzego Kornasia, pana Waldemara Kieszkowskiego-Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu oraz pana dr Dariusza Żółtowskiego, który zachęcał do kontynuowania nauki na Politechnice Bydgoskiej.
Podczas uroczystości wyróżniono najlepszych absolwentów z poszczególnych zawodów:

 • Annę Kantak z technikum logistycznego
 • Michała Giersza z technikum informatycznego
 • Weronikę Walter z technikum żywienia i usług gastronomicznych
 • Natalię Krajnę z technikum handlowego
 • Jakuba Rostankowskiego z technikum mechanicznego.

Jak się również okazało uczniowie poświęcali swój czas na działania pozalekcyjne, za co podziękowania otrzymali:

 • Patrycja Szulc, Natalia Krajna, Mateusz Skowron za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym oraz pracę na rzecz ZSLiT,
 • Adam Grajek, Iwona Przytarska, Norbert Muzolf, Dariusz Bartlewski, Martyna Selka, Norbert Rudziński za aktywny udział w życiu szkoły,
 • Natalia Giłka za szczególny wkład w pomoc potrzebującym.
 • Miłosz Brzeziński, Jakub Rostankowski, Norbert Muzolf, Norbert Rudziński za sukcesy sportowe.

Wychowawczynie: Hanna Chojnowska, Anna Grobelna oraz Agnieszka Suwalska pożegnali swoich podopiecznych.

Wszyscy uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację pt. „Nasza historia” przygotowaną przez Jakuba Gwizdałę, który zebrał zdjęcia z czterech lat nauki w Technikum.
Dla wszystkich wielką niespodzianką był występ pani Karoliny Podlaszewskiej i pana Tomasza Kotowskiego, którzy pięknymi piosenkami umili tę uroczystość.

Absolwenci technikum 2022 Read More »

Warsztaty profilaktyczne

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole były zorganizowane i przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla uczniów, sfinansowane ze środków Gminy Tuchola, które pozyskujemy w ramach dobrej, wieloletniej współpracy.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz uzależnień.

Realizator warsztatów – specjalista psychoterapii uzależnień mgr Agata Dąbrowska zapoznała uczniów z definicją oraz skuteczną higieną zdrowia psychicznego. Uświadomiła czym jest uzależnienie i jakie są jego symptomy. Młodzież dowiedziała się jak wygląda mechanizm popadania w uzależnienie i jakie są rodzaje uzależnień. W warsztatach wzięli udział uczniowie z Technikum nr 1 oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia. W zrealizowanych zajęciach wzięło w sumie udział 200 uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi. Dzięki przyznanym przez Gminę Tuchola środkom finansowym na cały rok, dowolnie ustaliliśmy termin spotkań z terapeutą na październik i listopad 2021 oraz kwiecień 2022. Planujemy w kolejnym roku szkolnym kontynuować podjętą pracę terapeutyczną z naszą młodzieżą, zwłaszcza, że kwota przyznanych środków nie została jeszcze wyczerpana. Oceniając pozytywnie przydatność realizowanych form profilaktycznych już dziś planujemy wnioskować do Gminy Tuchola o kolejne dofinansowanie warsztatów, które wpisują się adekwatnie w założenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Warsztaty profilaktyczne Read More »

Skip to content