Warsztaty profilaktyczne

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole były zorganizowane i przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla uczniów, sfinansowane ze środków Gminy Tuchola, które pozyskujemy w ramach dobrej, wieloletniej współpracy.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz uzależnień.

Realizator warsztatów – specjalista psychoterapii uzależnień mgr Agata Dąbrowska zapoznała uczniów z definicją oraz skuteczną higieną zdrowia psychicznego. Uświadomiła czym jest uzależnienie i jakie są jego symptomy. Młodzież dowiedziała się jak wygląda mechanizm popadania w uzależnienie i jakie są rodzaje uzależnień. W warsztatach wzięli udział uczniowie z Technikum nr 1 oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia. W zrealizowanych zajęciach wzięło w sumie udział 200 uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi. Dzięki przyznanym przez Gminę Tuchola środkom finansowym na cały rok, dowolnie ustaliliśmy termin spotkań z terapeutą na październik i listopad 2021 oraz kwiecień 2022. Planujemy w kolejnym roku szkolnym kontynuować podjętą pracę terapeutyczną z naszą młodzieżą, zwłaszcza, że kwota przyznanych środków nie została jeszcze wyczerpana. Oceniając pozytywnie przydatność realizowanych form profilaktycznych już dziś planujemy wnioskować do Gminy Tuchola o kolejne dofinansowanie warsztatów, które wpisują się adekwatnie w założenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Skip to content