EUROPEJSKI TYDZIEŃ MOBILNOŚCI W ZSLiT

W ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności na terenie naszej szkoły odbył się konkurs pn. „Bezpieczeństwo na drodze”, w którym 44 uczniów rozwiązywało test online. Wśród najlepszych w szkole byli: Jakub Rompalski z 3 TML, Piotr Drzycimski z 4 IT, Karol Kusz z 4 LT, Jakub Piasek 2 TL oraz Dominik Myk z 4 IT. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tucholi, a najlepsi dyplomy oraz słodycze.

Uczniowie spotkali się też z policjantem, który przeprowadził pogadankę z na temat bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania chętnie zadawali pytania i dyskutowali.

22 września chętni, którzy przyjechali do szkoły rowerami ustawili się do zdjęcia.

Na terenie szkoły można było zapoznać się z mapą tras rowerowych w naszym regionie. Uczniowie i nauczyciele zachęcali do poznawania naszych terenów na dwóch kółkach. Pod koniec tygodnia wszyscy chętni mogli wypełnić ankietę, z której wynikało, co zachęca współczesne społeczeństwo do jazdy na rowerze zamiast innymi środkami transportu.

Skip to content