Odwiedziny pracowników SOW w Tucholi

1 grudnia 2023r. w naszej szkole gościli pracownicy Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w rodzinie w Tucholi. Przeprowadzili w kilku klasach prelekcję na temat przemocy.

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działania, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do niebezpieczeństwa utraty życia, zdrowia, naruszenia godności, nietykalności cielesnej, wolności, w tym seksualnej, powoduje szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne.

Odwiedziny pracowników SOW w Tucholi
Odwiedziny pracowników SOW w Tucholi
Odwiedziny pracowników SOW w Tucholi

Zachęcamy do skorzystania z badań przemocometrem. To proste narzędzie identyfikujące zachowania w związku. Dzięki odpowiedziom na pytania można zmierzyć czy związek opiera się na partnerskich relacjach, na obopólnej zgodzie, czy ma charakter toksyczny. Główną grupą odbiorców są osoby w wieku 13-25 lat.

Skip to content