perspektywyTechnicy mechanicy z ZSLiT najlepsi w kraju.

     Zespół Szkół Licealnych i Technicznych po raz kolejny znalazł się w prestiżowym zestawieniu najlepszych techników w kraju PERSPEKTYWY 2016. Ranking ten wymienia wyróżniające się w Polsce szkoły ponadgimnazjalne, grupując je w kilku kategoriach.
     Największy sukces odnotowaliśmy w kategorii Ogólnopolski ranking zawodów, w którym technicy mechanicy z naszej szkoły okazali się najlepsi w całym kraju zajmując 1 miejsce. Ten rewelacyjny wynik jest efektem wytężonej pracy uczniów i przede wszystkim nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy bardzo dobrze przygotowali przyszłych techników mechaników do egzaminów zawodowych. Należy  podkreślić, że, nauczyciele tego zawodu, panowie mgr inż. Dariusz Kotlenga i mgr inż. Grzegorz Schreiber to też absolwenci naszego technikum mechanicznego.
    ZSLiT również jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna z powiatu tucholskiego znalazła się wśród najlepszych  w Polsce szkół w kategorii Ranking egzaminów zawodowych zajmując 115 pozycję.

 


 

 

„Zabytki naszego regionu” - konkurs historyczny

kon historyczny01Uczniowie ZSLiT laureatami XIII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu”


  9 września 2017 w Teatrze Letnim w Ciechocinku odbyła się wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Po rozpoczęciu uroczystości zebrani goście zostali wprowadzeni w tematykę dziedzictwa przez dr Waldemara Affelta, który wygłosił wykład pt. „Salina ciechocińska – perła nadwiślańskiego dziedzictwa”. Podczas inauguracji rozdano nagrody i wyróżnienia w XIII konkursie dla młodzieży „Zabytki naszego regionu” oraz III ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”.

  Nasz uczeń Marcin Szuca otrzymał wyróżnienie za najciekawszą pracę historyczną oraz nagrodę rzeczową Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Uczennica Marta Dejewska-Senska otrzymała nagrodę Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury za najlepszą fotografię. Uhonorowano także nauczycielkę historii panią Marię Budkiewicz. Całość uroczystości uświetnił koncert zespołu Dixe Team. Po wydarzeniu zebrani mieli okazję wziąć udział w wyciecze po Ciechocinku.

kon historyczny02

kon historyczny03

kon historyczny04

 

 

 

 

XIII Wojewódzki Konkurs Historyczny

Uczniowie ZSLiT laureatami XIII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego


   Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi Marta Dejewska-Senska i Marcin Szuca uczący się w zawodzie technik informatyk zostali laureatami XIII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu”. Konkurs odbył się pod hasłem „Miejski i wiejski pejzaż dziedzictwem przeszłości.

   Patronami konkursu byli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

   Spotkanie finałowe oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 września 2017 roku w Ciechocinku, powiązane będzie z wojewódzką inauguracją Europejskich Dni Dziedzictwa. Na uroczystość oprócz laureatów zaproszona została Dyrekcja szkoły oraz nauczyciel wspomagający uczniów -  pani Maria Budkiewicz.

Wycieczka do Zajazdu Fojutowo

wycieczka hot2017 01Wycieczka do Zajazdu Fojutowo

   16 maja 2017 roku uczniowie klasy I kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa udali się na  wycieczkę do Zajazdu Fojutowo. Wyjazd  ten pozwolił im zdobyć i poszerzyć wiedzę praktyczną na temat wybranego kierunku.

   Uczniowie zapoznali  się z organizacją i technikami pracy w obiekcie hotelarskim ze szczególnym uwzględnieniem pracy recepcji. Poznali standardy obsługi oraz usług, które świadczy Zajazd Fojutowo.

 

wycieczka hot2017 02

wycieczka hot2017 03

wycieczka hot2017 04

wycieczka hot2017 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektowne dekorowanie stołu

dekoracja hot2017 05Efektowne dekorowanie stołu

   Dnia 20 maja 2017 roku uczniowie klasy I  kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa nakrywali stół na przyjecie (bankiet) zgodnie z zasadami obsługi konsumenta.  Uczniowie pod opieką nauczycieli tworzyli kreatywne dekoracje stołu.

 

dekoracja hot2017 01

dekoracja hot2017 02

dekoracja hot2017 03

 

dekoracja hot2017 04

Przedstawiciele naszego powiatu w nowych władzach Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

fot11Przedstawiciele naszego powiatu w nowych władzach Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

   13 maja na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OKP PTI. Wybrano nowy Zarząd. Wśród wybranych osób znaleźli się: Wiceprezes ds. Członkowskich – mgr inż. Sławomir Kryś – nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, a także  Wiceprezes ds. Edukacji – mgr inż. Jerzy Kowalik – członek Zarządu Powiatu, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu.

   Nasze szkoły od lat współuczestniczą w wielu inicjatywach podejmowanych przez PTI, m.in. w programie Klasa z ECDL-em, który umożliwia zdobycie cenionego i uznawanego w 148 krajach certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje komputerowe; Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”, w którym bierze udział rocznie ok. 16 tyś. Uczniów, czy próbnej maturze z informatyki, w którą zaangażowanych jest 230 nauczycieli i 3600 uczniów z całego kraju. W ZSLiT prowadzone jest także certyfikowane Laboratorium Edukacyjne ECDL. Nasi nauczyciele i uczniowie corocznie uczestniczą  m.in. w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki, a także w ogólnopolskiej konferencji „Informatyka w Edukacji” która w tym roku odbędzie się już po raz 14. Gromadzi ona liczne grono nauczycieli - ponad 300, nie licząc kadry naukowej wyższych uczelni oraz firm z branży IT i jest doskonałym miejscem wymiany doświadczeń z zakresu edukacji informatycznej w szkołach i nie tylko.